گزارش 1402

گزارش سالانه راهکار پرداخت مستقیم پیمان

پیمان برای نخستین بار، گزارشی شفاف از موضوع راهکار بانکی دایرکت دبیت در ایران تهیه کرده و داده‌های مهمی از آمار و ارقام این شرکت و رفتار کاربران پرداخت مستقیم منتشر کرده است. در این گزارش به موضوعاتی، مانند تاریخچه دایرکت دبیت در ایران و دنیا، وضعیت تراکنش‌ها، رفتار کاربران، رکوردهای ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها و کسب‌وکارهای طرف قرارداد و همین‌طور میزان تاثیرگذاری پرداخت مستقیم پیمان در وضعیت تراکنش‌های خرد روزانه و تکرارشونده در کشور پرداخته شده است. نسخه کامل گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ پیمان که با هدف شفافیت، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره راهکار پرداخت مستقیم منتشر شده است، از طریق لینک زیر قابل دریافت و مطالعه است.

گزارش عملکرد سالانه پیمان، اولین ارائه‌کننده راهکار پرداخت مستقیم در ایران - ۱۴۰۲
گزارش 1402

گزارش سالانه راهکار پرداخت مستقیم پیمان

پیمان برای نخستین بار، گزارشی شفاف از موضوع راهکار بانکی دایرکت دبیت در ایران تهیه کرده و داده‌های مهمی از آمار و ارقام این شرکت و رفتار کاربران پرداخت مستقیم منتشر کرده است. در این گزارش به موضوعاتی، مانند تاریخچه دایرکت دبیت در ایران و دنیا، وضعیت تراکنش‌ها، رفتار کاربران، رکوردهای ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها و کسب‌وکارهای طرف قرارداد و همین‌طور میزان تاثیرگذاری پرداخت مستقیم پیمان در وضعیت تراکنش‌های خرد روزانه و تکرارشونده در کشور پرداخته شده است. نسخه کامل گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ پیمان که با هدف شفافیت، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره راهکار پرداخت مستقیم منتشر شده است، از طریق لینک زیر قابل دریافت و مطالعه است.